Assistans hos oss

Hur ska du välja anordnare?

Det finns ett stort antal assistansanordnare att välja mellan, stora som små. Storleken i sig säger inget om det är en bra eller dålig verksamhet. Dessutom kan en anordnare vara bra för någon annan, men ändå inte passa dig så bra. På Optimal är det viktigaste att vi kan skapa bra assistans tillsammans, inte att du blir kund till varje pris.

Vi tar ett helhetsansvar för Din assistans. Du har alltid full inblick i vad som görs. Du styr själv hur mycket eller lite stöd/hjälp du vill ha i din assistans. Vi arbetar efter FK’s riktlinjer och följer de lagar och avtal som reglerar LSS och LASS.

Som Kund har du en egen kontaktperson/ uppdragschef som är Dig och Dina assistenter behjälplig med stort som smått i Din assistans, som t ex vägledning, rekrytering, schemaläggning, ersättning av sjukfrånvaro, semesterplanering, ansökningar till myndigheter m.m.

För att Du och Dina assistenter skall kunna skapa bra assistans, finns som stöd bl.a. schemalagda personalmöten, coachning, handledning, friskvård, utbildningar och föreläsningar m.m

Självständighet

Skapa självständighet för brukare som vill leva sina egna liv

För oss på Optimal assistans betyder självständighet att vi respektera Dig och Dina val. Att Vi inte lägger värdering eller åsikt hur Du vill ha Ditt liv ! Dina assistenter verkar för att följa Dina behov, önskemål.

Du ska med andra ord  själv styra VAD Du vill göra, NÄR du vill göra. och HUR Du vill göra. Vi strävar efter att oavsett position i företaget att  följa våra Mål, för att Du ska kunna leva som Du vill !

Våra mål:

  • Samtliga Brukare och deras närstående skall känna ett förtroende för oss.
  • Levererar professionell assistans i alla aspekter.
  • Alla i organisationen skall verka för att skapa ett positivt arbetsklimat.
  • Arbetsformerna ska vara coachande och entusiasmerande.
  • Hitta den långsiktiga tryggheten i alla relationer.

Delaktighet

Vi är Delaktiga och arbetar utifrån hur Du vill ha Din assistans.

Vi är en viktig pusselbit i Din assistans för att få det att fungera så Optimalt som möjligt. Vi stöttar, Coachar Dig och Dina assistenter, Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt assistenter som passar just för Dig och Dina behov och arbetar kontinuerligt med ett professionellt förhållningssätt.

En viktig pusselbit är att få balans och trygghet i Ditt team.

Närhet

Vi arbetar Nära Dig och Dina assistenter och stöttar i stort som smått i Din assistans.

Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer, för att ge trygghet och självständiga assistenter som levererar en professionell assistans.

Vi följer upp Din assistans varje månad, dels genom möten med Dig och dels genom personalmöten. Vi tillhandahåller gemensamma utbildningar och individanpassade utbildningar, medarbetarsamtal med alla, friskvård och mycket mycket mera! 

Resurs assistenter:

Någon av Uppdragscheferna eller VD finns alltid tillgänglig för akuta situationer när kontoret är stängt ( kvällar, helger och röda dagar) Till vår hjälp har vi också våra Vikarie / resurs assistenter som är schemalagda för akuta inhopp. Om Dina ordinarie assistenter eller Dina vikarier inte kan täcka vid akuta sjukskrivningar eller annat 112 liknande situationer uppstår finns Vi och våra Resurs assistenter.  De Brukare som vill använda sig av resurs assistenterna så skolas De in hos Dig.  Så de kan hjälpa till att assistera vid akuta situationer som Dina ordinarie eller vikarier ej kan lösa.